Home

Nieuws 223 x bekeken

Boeren minder positief over komend jaar

Arnhem – Ongeveer een derde van de boeren verwacht volgend jaar een beter financieel resultaat te realiseren.

In 2010 ging nog bijna de helft hiervan uit. Wel verwacht 54 procent nog uit te breiden, waarbij een kwart financieringsproblemen verwacht te ondervinden bij de bank. Dat blijkt uit de eindejaarsenquête die Gibo Groep/Flynth in samenwerking met LTO Noord uitvoerde onder 650 agrariërs.

Van de agrarische ondernemers geeft 84 procent een voldoende aan het financieel resultaat van de eigen onderneming, en 94 procent zegt tevreden te zijn over de technische prestaties. Hoewel melkveehouders profiteerden van een relatief hoge melkprijs, dempten gestegen kosten de stemming. De helft vindt de resultaten goed tot uitstekend.

In de varkenshouderij is de stemming beduidend minder. Slechts de helft geeft een rapportcijfer zes of hoger. Een minderheid van 11 procent beoordeelt de prestaties financieel met een 8 of meer. Van de akkerbouwers geeft 77 procent een voldoende aan de financiële prestaties van het eigen bedrijf. Bijna een kwart geeft een 8 of hoger.

Boeren geven aan minder belemmeringen te ondervinden bij het financieren van het bedrijf. In 2010 rapporteerde 18 procent problemen. Dit percentage is in 2011 gezakt tot 13 procent. Boeren blijven regeldruk wel als een belemmering ervaren. Het kabinet heeft minder regeldruk beloofd, maar slechts 2 procent zegt hiervan iets te merken.

Toch krijgt het kabinet-Rutte van boeren een keurige 6,5. Een kwart beoordeelt het kabinet met een 8 of hoger. De meeste boeren zijn vrij neutraal tegenover het ministerie van EL&I, terwijl ze aangeven een praktisch uitvoerbaar mestbeleid, verlaging van administratieve lasten en geleidelijke aanpassing van Europese subsidies wensen.

Bijna 90 procent van de Nederlandse boeren denkt dat vanwege de crisis gekort zal worden op het Europese landbouwbeleid. Meer dan 90 procent denkt wel dat de euro over vijf jaar nog steeds bestaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.