Home

Nieuws 263 x bekeken

Bleker: informele toezegging acceptatie mineralenconcentraat

Den Haag - Het gebruik van een mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger wordt naar verwachting per 2014 toegelaten.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw zegt dat hij een informele toezegging heeft van de Europese Commissie. Als die toezegging formeel bevestigd wordt, krijgt Nederland vanaf invoering van het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn derogatie van de Europese Commissie. Tot die tijd geven Bleker en staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu verlening van de ontheffing die de bedrijven hebben die mineralenconcentraat produceren.

Het toestaan van een mineralenconcentraat als kunstmestvervanger is van essentieel belang in het nieuwe mestbeleid van het kabinet. Hierdoor kan dierlijke mest zodanig worden verwerkt dat het ingezet kan worden als kunstmest. Dit is een enorme stimulans voor de mestverwerking en een versterking van de mineralenkringloop.

In Nederland zijn verschillende pilotprojecten actief waarin mineralenconcentraat wordt geproduceerd. Meestal gebeurt dat na mestvergisting.

De Tweede Kamer sprak donderdag over het nieuwe mestbeleid. De Kamer staat breed achter het voorstel van Bleker en Atsma om in te zetten op de drie sporen van minder fosfaataanvoer via veevoer, verplichte mestverwerking en het inzetten van verwerkte dierlijke mest als kunstmest. Zowel Kamerleden als bewindslieden concludeerden dat een debat over het mestbeleid nooit zo soepel verliep als nu.

Of registreer je om te kunnen reageren.