Home

Nieuws 193 x bekeken

Bleker en provincies opnieuw om tafel over natuur

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker gaat toch opnieuw met de provincies praten over het natuurakkoord.

Dat zei hij donderdag in een debat met de Tweede Kamer over de decentralisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bleker benadrukte dat de gesprekken alleen zijn bedoeld om verschillen van interpretatie weg te werken; hij is nadrukkelijk niet van plan de onderhandelingen te heropenen of afspraken aan te passen.

De grote vraag voorafgaand aan het debat was of Bleker de vele critici van zijn beleid tegemoet zou komen. Algemeen wordt erkend dat het budget dat hij voor beheermaatregelen beschikbaar stelt, te klein is. Toch wilde hij geen extra middelen ter beschikking stellen. Het voorstel van partijgenoot Ger Koopmans (CDA) om meer rijksgronden in te zetten, wees hij ook af. En hetzelfde geldt voor diens plan om een deel van het budget van Dienst Landelijk Gebied voor de EHS te gebruiken.

De provincies zijn blij dat Bleker nogmaals wil praten over hoe passages in het akkoord moeten worden geduid. Het gaat daarbij vooral over de vraag wie eindverantwoordelijk is voor het behalen van de doelen. De staatssecretaris verraste eerder deze week de provincies door te stellen dat de colleges van Gedeputeerde Staten gehouden zijn aan de inrichting van 40.000 en verwerving van 17.000 hectare; zij hadden dit namelijk opgevat als een inspanningsverplichting.

Volgens de Drentse gedeputeerde en mede-onderhandelaar namens provinciekoepel IPO Rein Munniksma is duidelijkheid op dit punt noodzakelijk. ”Wij gaan op stap met de hectares die volgens de grond-voor-grond-regeling beschikbaar komen”, zegt hij. ”Maar als dat onvoldoende blijkt, kunnen wij die doelen niet halen.” Munniksma vindt het jammer dat Bleker het voorstel van Koopmans over de rijksgronden niet heeft overgenomen.

Ook over de kwestie Oostvaarderswold houdt de staatssecretaris voet bij stuk. Hij vindt dat Staatsbosbeheer niet mag bijdragen aan de realisatie van dit natuurproject, omdat dit indruist tegen afspraken in het regeerakkoord. Binnenkort overlegt hij hierover met directeur Chris Kalden en de Raad van Toezicht van de dienst.

Volgende week debatteert de Kamer opnieuw over het natuurakkoord. Dan kunnen ook moties worden ingediend. Verschillende partijen hebben aangekondigd van die mogelijkheid gebruik te zullen maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.