Home

Nieuws

Anthos introduceert iBulb

Hillegom – Anthos, de handelsbond voor bolgewassen en boomkwekerijproducten, heeft een nieuwe afzetorganisatie in het leven geroepen. Onder de naam iBulb gaat die een aantal diensten uitvoeren voor de aangesloten handelsbedrijven in de bloembollensector.

De stichting is in het leven geroepen nadat de bloembollenhandelsbedrijven eerder dit jaar hadden besloten om voor de financiering van een aantal collectieve activiteiten op het gebied van promotie, markttoegang en producttechnisch onderzoek, geen nieuwe heffingsverordening van het Productschap Tuinbouw meer in te stellen. Mede als gevolg daarvan wordt het Internationaal Bloembollen Centrum (IBC) per 31 december opgeheven.

Er is gekozen voor een op vrijwillige basis georganiseerd collectief. Inmiddels hebben 85 handelsbedrijven zich bij de stichting aangesloten en gezamenlijk hebben zij een marktaandeel van ruim 90 procent van de afzet. De stichting zal jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro incasseren, waaruit de activiteiten zullen worden gefinancierd, terwijl zij voor de uitvoering van de promotiecampagnes in Noord Amerika, Japan en Scandinavië over aanvullende fondsen zal kunnen beschikken.

Deze laatste fondsen worden op vrijwillige basis opgebracht door de exporteurs op die landen, tezamen met hun buitenlandse afnemers. Daardoor zal iBulb aan de promotie van bloembollen en bolbloemen in totaal 3 miljoen euro per jaar gaan besteden, terwijl voor de thema’s onderzoek en markttoegang jaarlijks een budget van 0,6 miljoen euro wordt vrijgemaakt. iBulb start per 1 januari de activiteiten.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.