Home

Nieuws

Alle aanvragen subsidie jonge boeren gehonoreerd

Den Haag – Alle goedgekeurde aanvragen voor de subsidieregeling Jonge Landbouwers worden gehonoreerd.

Dit laat uitvoeringsorganisatie Dienst Regelingen (DR) weten. Staatssecretaris Henk Bleker zegt toe extra geld beschikbaar te stellen voor de investeringssubsidie voor jonge landbouwers. Aanvraagperiode voor deze subsidie was van oktober tot en met 11 november.

Jonge boeren vroegen voor 15 miljoen euro subsidie aan, terwijl het budget  8 miljoen euro was. De staatssecretaris heeft het budget nu verhoogd naar 15 miljoen euro.

De subsidie is bedoeld als ondersteuning van jonge landbouwers die hun onlangs overgenomen bedrijf willen moderniseren, maar dat vanwege de hoge kosten van bedrijfsovername moeilijk kunnen. De investeringsregeling voor jonge landbouwers stimuleert investeringen die bijdragen aan de concurrentiepositie van jonge landbouwers.

In totaal kwamen er zevenhonderd aanvragen binnen bij DR, verdeeld over vier investeringscategorieën. Daarvan is 45,5 procent voor de investeringscategorie gebouwen, 40,6 procent voor machines en verplaatsbare installaties, 1,4 procent voor grondverwerving en 12,5 procent voor overige landbouwinvesteringen, zoals erfverharding, kavelpad, brug, sleufsilo, mestsilo, mestzak, mestbassin, afdekzeil en kuubskisten.

Of registreer je om te kunnen reageren.