Home

Nieuws 173 x bekeken

Actievoerders gekant tegen 'landbouwlobby' in Brussel

Brussel - Afgelopen week verstoorden actievoerders het 'Wereldlandbouwforum' in Brussel, een conferentie die georganiseerd werd door grote toeleveranciers van de landbouw zoals Monsanto, Bayer, BASF en Syngenta.

Sympathisanten van onder meer Greenpeace, FIAN en FUGEA hekelen dat zulke "lobby-conferenties" plaatsvinden en politici eraan deelnemen op een ogenblik dat het Europees landbouwbeleid hervormd moet worden.

De actievoerders verstoorden dinsdagmorgen de opening van de conferentie, protesteerden woensdag met een boerenpicknick en volkstribunaal tegen de "ideologieën en praktijken" ontwikkeld door multinationals in de landbouw. Donderdag deelden ze flyers uit op het Luxemburgplein in Brussel. Zo wilden ze burgers gevoelig maken voor de problemen met het landbouw- en voedselsysteem dat de agro-industrie voorstelt, terwijl er ook geïnformeerd werd over bestaande alternatieven zoals agro-ecologie en boerenlandbouw.

De sympathisanten van dat ander type landbouw wensen dat soortgelijke conferenties in Brussel nog veel duidelijker aangeklaagd worden. Zij nemen de landbouwlobby op de korrel die het wereldhongerprobleem, de vernietiging van het bodemleven en het schaarser worden van fossiele brandstoffen reduceert tot technologische problemen. "Dat laat multinationals toe om financiele winsten veilig te stellen", is hun verwijt.

Zij vragen om anders om te gaan met kwesties zoals honger en vernietiging van ecosystemen en na te denken over manieren om grondstoffen en rijkdom eerlijker te verdelen. "De echte oorzaken van de problemen waar we vandaag voor staan, zijn onze fossiele brandstofverslaving, speculatie op land en voeding, privatisering van leven en het opgeven van landbouwland voor de teelt van biobrandstoffen", aldus de actievoerders. Ook genetisch gemodificeerde gewassen werden flink op de korrel genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.