Home

Nieuws

Actieplan stalbranden gereed

Den Haag – Veehouders moeten zich meer bewust worden van brandrisico’s in stallen. Dat vinden de initiatiefnemers van het actieplan Stalbranden 2012 – 2016; het ministerie van landbouw, LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), het Verbond van Verzekeraars en de ministeries van veiligheid en binnenlandse zaken.

In het actieplan wordt vooral aandacht gegeven aan preventie. Een brandveiliger bedrijfsvoering, brandveiliger bouw en een verbeterd inzicht in de oorzaken van stalbranden en hun beheersbaarheid.

”Preventie is daarbij een sleutelwoord en op dat gebied vinden acties plaats zoals themabijeenkomsten voor veehouders en een lesmodule brandveiligheid voor het groene onderwijs”, aldus het ministerie van landbouw.

Veehouders moeten zich volgens de initiatiefnemers meer bewust worden van de brandrisico’s. ”Hierin moeten zij worden bijgestaan door gemeenten, brandweer, verzekeraars, dierenartsen, financiers, stallenbouwers en overige adviseurs. Zij hebben tenslotte ook een eigen verantwoordelijkheid bij de totstandkoming en het onderhoud van een brandveilige stal en bedrijfsvoering.”

Voorlopig worden geen extra eisen gesteld in het bouwbesluit dat in 2012 van kracht wordt. Het ministerie gaat wel onderzoeken of andere regelgeving de veiligheid kan vergroten.

Er was vanuit de politiek, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties al geruime tijd een grote behoefte aan maatregelen tegen stalbranden. In maart van dit jaar was er al kritiek dat de overheid zich te afwachtend opstelde. De PvdA riep in oktober 2010 al op om met een actieplan tegen stalbranden te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.