Home

Nieuws 244 x bekeken

Zelf schuldig bij graafschade

Den Haag - De grondroerder blijft verantwoordelijk voor de eventuele graafschade.

Ook als hij is vrijgesteld om een graafmelding te doen, omdat niet dieper dan 50 centimeter mechanisch in de grond wordt geroerd. Dit benadrukt staatssecretaris Bleker in een Kamerbrief. Het wel of niet doen van een graafmelding heft de eigen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de grondroerder niet op, aldus Bleker. Het is aan de rechter om de (mate van) aansprakelijkheid vast te stellen bij schade aan kabels.

Boeren zijn binnen de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion), vrijgesteld van een graafmelding, als zij niet dieper dan 50 centimeter in de grond roeren. Via Dienst Regelingen zijn er gratis grondkaarten beschikbaar. Bleker laat weten dat deze kaarten niet gratis zijn voor andere groepen, zoals loonwerkers. De agrariër mag wel zijn informatie ter beschikking stellen aan derden om zodoende eventuele schade aan kabels en/of leidingen in de grond te voorkomen.

Op dit moment hebben alleen boeren vrijstelling van de meldplicht. Andere grondroerders, ongeacht de diepte, moeten mechanische graafwerkzaamheden wel melden bij het kadaster.

Of registreer je om te kunnen reageren.