Home

Nieuws 1 reactie

ZLTO teleurgesteld over beperking omvang bouwblok

Den Bosch – De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO is teleurgesteld over de beperking van het bouwblok. Gedeputeerde Staten stellen voor het bouwblok te beperken tot 1,5 hectare.

De maximering van het bouwblok is één van de elementen van de Brabantse plannen. ZLTO is er blij mee dat de provincie inziet dat met de adviezen van de commissie-Van Doorn meer terechtkomt van verduurzaming dan met het bestaande beleid. De provincie wil vooroplopen bij de vermindering van antibioticagebruik en daartoe overleg voeren met onder meer veehouders, vleesconcern Vion en de dierenartsen.

Bij de omvang willen Gedeputeerde Staten nog kijken naar de mogelijkheden om in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) bedrijven toe te staan met een grootte van 2,5 hectare. De provincie heeft binnenkort niet langer zelf de bevoegdheid die ontheffing te verlenen. ZLTO zegt dat de afweging over de omvang van het bouwblok juist op lokaal niveau gemaakt moet worden.

Anne Mieke Ravenshorst

Eén reactie

  • no-profile-image

    snap niet dat ze zo eens zijn met raport van doorn of wil vion hogere eisen voor hetzelfde geld

Of registreer je om te kunnen reageren.