Home

Nieuws 3 reacties

Wolleswinkel: NVP te kort door de bocht

Zoetermeer – Te kort door de bocht en wel wat populistisch geredeneerd. Zo reageert NOP-voorzitter Jan Wolleswinkel op het idee van NVP-voorzitter Gert-Jan Oplaat dat de Nederlandse pluimveesector in 2015 zijn gang moet kunnen gaan en zonder productierechten moet kunnen opereren, ook als de varkenssector er niet op tijd in slaagt zijn mestprobleem op te lossen.

Dit omdat de pluimveesector zijn eigen mestprobleem wel heeft opgelost met ondermeer de pluimveemestcentrale in Moerdijk.

”Het mestprobleem is een probleem van de hele Nederlandse veehouderijsector”, aldus Wolleswinkel. Hij wijst er op dat de pluimveemestcentrale DEP in Moerdijk ook tot stand is gekomen met geld van de ZLTO en de Rabobank. ”Dus ook met geld van de andere sectoren.” Wolleswinkel hecht dan ook aan een stukje solidariteit tussen de sectoren. Dat neemt echter niet weg dat de varkenssector een flinke inspanningsverplichting heeft. ”Het zal een moeilijk verhaal worden. Als je nagaat dat het negen jaar heeft geduurd voordat de Moerdijkcentrale was gerealiseerd, is het wel heel optimistisch te veronderstellen dat er binnen vier jaar voldoende verwerkingscapaciteit is.”

Wolleswinkel wijst er verder op dat varkensmest een veel complexer product is dan pluimveemest. ”Pluimveemest is al bijna een eindproduct, waar je veel mee kan. Varkensmest bevat veel meer water en is daardoor een veel moeilijker product met hoge transportkosten.”


Lees ook:
NVP: pluimveesector kan af van productierechten in 2015

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  kippen

  En daarom hoeven we dus ook geen lid te zijn van de NOP / LTO

 • no-profile-image

  U zegt het goed meneer Wolleswinkel het heeft 9 jaar geduurd voor dat de pluimvee mest centrale er stond en al vele jaren eerder waren pluimvee houders bezig om hun mest te verweken in bij voorbeeld korrels dit mag ook wel eens gezegd worden. Het is juist daarom dat we in 2015 van de pluimvee rechten af moeten ( varkens boeren wel of niet klaar) de varkens sector heeft een minimale inspanning geleverd om hun eigen probleem op telossen achter over leunen liever hun geld steken in forse groei van de varkens sector dan in mest verweking en nu moeten we solidair zijn hou toch op met allemans vriend te willen zijn en kom op voor de pluimvee sector die heeft laten zien dat ze de problemen aan pakken. Als je een zijdig de rechten gaat afschaffen moet je wel zorgen dat de varkens sector niet massaal pluimvee kan gaan houden om zo aan hun verwerkings plicht te voldoen met alle gevolgen van dien denk aan over productie en opnieuw problemen op de pluimveemest markt door te veel aanbod.

 • no-profile-image

  W.Torsius

  Ik ben het geheel met dhr Wolleswinkel eens. Zonder de rechten zullen we op een andere manier beperkt worden, en dan gaat het geld kosten. Vecht eens voor de sector , en niet alleen voor grote groeiers.

Of registreer je om te kunnen reageren.