Home

Nieuws

’Volledige wereldvrijhandel: minder kosten, meer klimaatschade’

Potsdam – Liberalisering van de wereldwijde handel in landbouw- en voedingsproducten is goed voor de portemonnee van de consument maar slecht voor het klimaat. Dat is de boodschap van onderzoekers van het Duitse Potsdam-Institut für Klimaforschung (PIK).

PIK baseert zijn uitkomsten op een computersimulatie van de jaren 2005 tot 2045. Uitgaande van het scenario van de computermodellen dalen, als alle handelsbarrières zijn geslecht, de productiekosten met rond de 10 procent maar stijgt daarentegen de emissie van klimaatgassen met 15 procent.

Belangrijkste nadelige factor voor het klimaat is dat meer tropisch regenwoud plaats zal maken voor akkerbouw. Het meeste economische garen zal dan ook in die situatie worden gesponnen door de landen in Zuid-Amerika, en wel op grond van grotere graan- en oliegewassenexport.

Het Potsdamse klimaatonderzoeksinstituut is op grond van de uitkomsten niet tegen open grenzen voor de handel, maar meent wel dat liberalisering en klimaatontwikkeling niet meer los mogen worden gezien van elkaar.

Bijvoorbeeld zouden klimaatmaatregelen betaald kunnen worden uit de meeropbrengsten van de handel. Ook moet geld worden gestoken in de verbetering van de teeltmethoden, aldus PIK.

Of registreer je om te kunnen reageren.