Home

Nieuws laatste update:20 jun 2014

Volg aanvraag bedrijfstoeslag

Assen – De aanvraag voor de bedrijfstoeslag 2011 is te volgen via het nieuwe Tracking & Tracing-systeem van Dienst Regelingen (DR).

Vanaf 1 november kan iedereen, door in te loggen in ‘Mijn dossier’ van het mijn.rvo.nl loket, de aanvraag voor de bedrijfstoeslag volgen. Ga naar ‘Bekijken’ en klik op ‘Tracking & Tracing’. Ook de regelingen Jonge landbouwers 2009 en de Gecombineerde Luchtwassystemen 2009 is vanaf nu te volgen.

Via de nieuwe DR-applicatie is te zien waar de aanvraag zich bevindt in het controleproces. Zichtbaar zijn de stappen die al uitgevoerd zijn. Denk hierbij aan verplichte controles en welke stappen nog uitgevoerd moeten worden om uiteindelijk over te gaan tot uitbetaling van de toeslag. Bij elke te nemen stap staat er een toelichting in de nieuwe applicatie van DR.

De volgende stappen zijn zichtbaar: is de aanvraag compleet, perceelscontroles, regelingsoverstijgende controles, regelingsspecifieke controles en de uiteindelijke beslissing op de aanvraag. Voordat het agentschap overgaat tot uitbetaling moet het tal van controles uitvoeren, zoals controle op dubbele declaratie op hetzelfde perceel, fysieke controles aanvraag, controle op randvoorwaarden en onder andere diverse administratieve controles.

Na afronding van de regelingsspecifieke controles is te zien welk bedrag is vastgesteld. Na vaststelling van het bedrag moet de aanvrager zo’n drie weken wachten voordat het geld op de rekening staat. Binnenkort is ook de definitieve toewijzing van het bedrag (beschikking) op te vragen via Tracking & Tracing.

Of registreer je om te kunnen reageren.