Home

Nieuws 2 reacties

Voedselprijzen dalen, schommelingen verwacht

Rome - Voedselprijzen zijn vooral door de onrust op financiële markten in oktober voor de tweede maand op rij over de hele linie gedaald, deze keer met 4 procent.

Dat blijkt uit de voedselprijsindex van de wereldvoedselorganisatie FAO. De FAO verwacht dat prijzen ook de komende maanden onder de hoge niveaus van eerder dit jaar blijven, maar wel sterk zullen schommelen.

De verschillen met september zijn vrij beperkt. De prijzen van zuivel, granen en suiker daalden ten opzichte van een maand eerder 5 procent. De prijs van vlees bleef gelijk, maar steeg in de maanden voor september wel sterk. Tot en met september steeg de prijs van schapenvlees met 36 procent het hardst, gevolgd door rundvlees en pluimveevlees die respectievelijk 18 en 16 procent in prijs stegen.

De FAO waarschuwt dat de prijzen nog altijd boven het gemiddelde van 2010 liggen. De grootste verschillen met vorig jaar zijn zichtbaar op de suiker- en graanmarkt. De suikerprijs ligt 20 procent hoger dan in 2010, terwijl de graanprijs 27 procent hoger ligt. De prijs van vlees steeg op jaarbasis 16 procent.

De suikerprijs ligt hoog door de overstromingen in Thailand, de grootste producent van suiker na Brazilië. De Braziliaanse oogstramingen zijn deze week opnieuw omlaag bijgesteld. Ten opzichte van voorgaande maanden is de index wat gedaald door sterke productiecijfers in Europa, India en Australië en een verwachte afname van de vraag van voedingsproducenten.

De graanprijs is volgens de FAO gedaald doordat de oogstvooruitzichten positief zijn. De reden dat de zuivel prijs is gedaald, ligt volgens de FAO in de gedaalde waarde van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Het is toch belachelijk dat de financiele markten de voedsel prijzen beinvloeden .
    De minder bedeelde op deze aarde zijn voor hun dagelijks brood dus afhankelijk van deze alleen maar op "luchtbelwinst" beluste instanties .

  • no-profile-image

    De stijging van vleesprijzen duidt er opnieuw op, dat, indien het welvaartsniveau stijgt, men meer vlees gaat eten. Voor de productie zijn ook meer grondstoffen nodig, als daar zijn granen, soybonen, tapioca e.d., en dan is het opvallend, dat de graanprijzen thans eerder een dalende tendens vertonen dan een stijgende, terwijl v raag-en aanbodverhoudingen er op wijzen, dat er sprake zou moeten zijn van prijsstijgingen, temeer ook, daar toenemende vleesconsumptie meer van die basisgrondstoffen vereist. Het voedselvraagstuk blijft een te ontwarren kluwe.

Of registreer je om te kunnen reageren.