Home

Nieuws

Verhagen: SDE+ in principe alleen voor nieuwe installaties

Den Haag - De SDE+-regeling is in eerste instantie alleen bedoeld voor nieuwe initiatieven voor de opwekking van duurzame energie.

“De SDE+-regeling staat niet open voor installaties die al een subsidiebeschikking hebben uit de eerdere stimuleringsregelingen MEP, SDE of SDE+”, zegt minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in reactie op vragen over de knelpunten voor biogasinstallaties. “Als ik projecten die al een beschikking hebben gekregen laat aanvragen in de SDE+, gaat dat ten koste van de bestedingsruimte voor nieuwe projecten die nog geen subsidiebeschikking hebben”, aldus Verhagen. Hij vindt dat initiatiefnemers goed van tevoren moeten doorrekenen of ze een project met de beschikbare middelen kunnen realiseren.

Verhagen maakt hierbij wel een uitzondering voor biogasinstallaties die al gebruik hebben gemaakt van eerdere stimuleringsregelingen, maar nu door de hoge kosten van co-producten in problemen dreigen te komen. Om kapitaalvernietiging te voorkomen heeft Verhagen een regeling opengesteld in de nieuwe SDE+-regeling, dat biogasinstallaties waarvan de subsidieregeling afloopt, opnieuw in kunnen schrijven voor financiële ondersteuning via de regeling.

Verhagen geeft in de brief aan de Tweede Kamer ook aan andere knelpunten van de biogasbranche te hebben opgelost, onder andere door de benodigde subsidiebedragen over te nemen en een regeling voor vergoeding van warmte die benut wordt. LTO Nederland heeft al te kennen gegeven dat de de minister inderdaad iets heeft gedaan om de sector tegemoet te komen bij de knelpunten. LTO verwacht dat het in de praktijk weinig oplost, omdat het vergoedingsbedrag voor benutting van warmte te weinig is. Het bedrag voor biogas zelf is volgens LTO waarschijnlijk niet beschikbaar, omdat het totale budget al vergeven zal zijn bij lagere vergoedingen per kilowattuur dan de basisbedragen voor biogas. Bij de SDE+-regeling concurreren alle technieken met elkaar, en komen aanvragen van lage vergoedingen als eerste aan bod.

Of registreer je om te kunnen reageren.