Home

Nieuws

VWA-cijfers: dierenarts zet antibiotica nog te veel in als preventie

Den Haag – Dierenartsen zijn regelmatig niet zorgvuldig en restrictief bij het voorschrijven van antibiotica. Dit blijkt uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) over het voorschrijfgedrag in 2009.

Volgens de beroepsvereniging voor dierenartsen (KNMVD) zijn de VWA-cijfers over antibioticagebruik niet meer representatief.

De VWA onderzocht het voorschrijfgedrag over het jaar 2009 van dierenartsen op 83 willekeurig gekozen varkensbedrijven. Daarbij waren 66 dierenartsen van 41 praktijken betrokken. Op deze bedrijven is 907 keer antibiotica ingezet. Hiervan zijn 276 voorschriften nader bestudeerd omdat sprake was van structureel gebruik of toepassing van kritische middelen.

Van deze 276 antibiotica-toepassingen is de helft preventief ingezet, deels via gemedicineerd voer. 38 procent is ingezet als standaard preventieve behandeling en 12 procent als preventief omdat er bijvoorbeeld een ziekte rondgaat. Opmerkelijk is dat 58 procent niet volgens de registratiebeschikking en 25 procent zonder diagnose is ingezet.

”Van de op structureel gebruik geselecteerde 276 toepassingen is 50 procent preventief ingezet. Dit betekent dus niet dat dit geldt voor alle 907 antibioticatoepassingen. Overigens wordt nu geen gemedicineerd voer meer ingezet”, volgens Gerard van Eijden, voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Varken van de KNMVD.

De inzet van antibiotica is bij 33 procent niet door de dierenarts met de varkenshouder geëvalueerd. Bij 51 procent van de geselecteerde voorschriften zijn derde keus middelen toegepast, type antibiotica die eigenlijk zo min mogelijk ingezet mogen worden in verband met resistentievorming. ”Varkensdierenartsen nemen antibioticaresistentie zeer serieus. De cijfers in dit onderzoek gaan over 2009, toen keken we heel anders tegen antibioticagebuik aan. Inmiddels zijn er in de varkenssector al concrete stappen gezet om het antibioticagebruik terug te dringen. Ook worden derde keuze middelen nu nog zeer weinig ingezet. Hierdoor liggen we goed op schema om de antibioticadoelstellingen te halen”, reageert Van Eijden.
De VWA herhaalt het onderzoek in de varkenshouderij in 2012 op basis van de gegevens van 2011, zodat kan worden vastgesteld of en hoe het voorschrijfgedrag is verbeterd. ”Ik ben er van overtuigd dat de cijfers er dan heel anders uitzien”, zegt Van Eijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.