Home

Nieuws 302 x bekeken 1 reactie

Te veel bestrijdingsmiddelen in Oostelijk water

Zwolle – De normen voor bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater worden in Overijssel in meer dan 30 procent van de gevallen overschreden. Maar het middelengebruik lijkt wel af te nemen.

Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan door Royal Haskoning in opdracht van de provincie.

De provincie meldt dat de normoverschrijding in Overijssel groter is dan in bijvoorbeeld Friesland, waar soortgelijk onderzoek is gedaan.

De overschrijdingen worden vooral gevonden in de hoger gelegen zandgronden in Overijssel en in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen.

In het ondiepe grondwater worden minder bestrijdingsmiddelen gevonden. Dat duidt erop dat in de laatste jaren minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in akkerbouw- en graslandgebieden. In stedelijke gebieden is in het ondiepe grondwater meer bestrijdingsmiddel gevonden, hetgeen duidt op een toenemend gebruik.

Volgens het onderzoek zijn de grootste problemen gezien in gebieden met uien, lelies, wintertarwe, suikerbieten, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen. Vooral akkerbouwgronden met een laag gehalte organische stof zijn gevoelig voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar grondwater.

De provincie Overijssel is begin dit jaar samen met waterbedijf Vitens en LTO Noord begonnen aan een project om het bestrijdingsmiddelengebruik te beperken.

Eén reactie

  • no-profile-image

    H.J. Meijer

    Naar aanleiding van dit artikel ben ik benieuwd naar de gehaltes aan antibiotica resistente bacterien in het oppervlaktewater, die hierin terecht komen via uitspoelen van uitgereden (vloeibare) mest uit de intensieve veeteelt. Het moet hier zo langzamerhand gaan om enorme hoeveelheden restistente bacterien die elk jaar in het milieu terechtkomen omdat de intensieve veeteelt op een onverantwoorde manier met antibiotica omgaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.