Home

Nieuws 2 reacties

Sovon: tweedeling in vogelstand

Vogelsoorten die er goed voorstaan, gaat het voor de wind. Soorten die reeds bedreigd zijn, nemen verder in aantal af. Dat blijkt uit de Vogelbalans van Sovon Vogelonderzoek.

Veel bosvogels gaat het goed. Vogels van het boerenland vertonen ondanks de vele beheersmaatregelen geen tekenen van herstel. Positieve uitzonderingen zijn grote vogels waarvoor specifieke beschermingsmaatregelen zijn genomen, zoals ooievaar, grauwe kiekendief en kerkuil. De stand van grutto, scholekster, kievit en veldleeuwerik is sterk afgenomen, de kemphaan is vrijwel uitgestorven. Het belang van een hoog waterpeil voor wordt steeds duidelijker, aldus Sovon.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Ik snap het verband niet tussen een hoog waterpeil en een betere vogelstand. Een hoger waterpeil is een dunnere leeflaag voor wormen, kevers e.d, dus minder wormen enz., dus minder voedsel voor de vogels.
    Of zou het dan zijn dat de niet vliegende predatoren dan wegrotten, dus meer overlevingskansen?

  • no-profile-image

    Denk even aan grutto,scholekster,kieviet, en de veldleeuwerik, dit zijn allemaal lievelingentjes van de vos, en we zien de vos meer en meer, de hierboven genoemde vogels zijn er minder en minder en minder en minder enzzzzzzzzzzzzz
    De grotere vogels zoals de ganzen en de roofvogels nemen flink toe, omdat die moeilijk te pakken zijn voor de vos, maar als de kleintjes op zijn gaan ze door met de grote.

Of registreer je om te kunnen reageren.