Home

Nieuws

Schotse bond wil I&R-schapen voor de rechter aanvechten

Edinburgh – De National Farmers Union of Scotland (NFUS) bekijkt of het mogelijk is de Europese regels voor de elektronische identificatie en registratie (I&R) van schapen voor de rechter aan te vechten.

Ook de door Brussel opgelegde kortingen op toeslagrechten wegens het niet voldoen aan de regels zouden bij zo’n rechtszaak aan de kaak gesteld moeten worden.

De Schotse bond strijdt al tijden tegen de I&R-regels die volgens de bond in Schotland onwerkbaar zijn. Zo gaat het vaak fout met de afleesapparatuur op veemarkten en stuit ook het ’taggen’ van de schapen en lammeren in de afgelegen heuvels en bergen op praktische problemen. Veel schapenhouders blijken vaak onbewust één of meer regeltjes te overschrijden, wat vervolgens wordt bestraft met een korting op de toeslagrechten.

De NFUS heeft nu een team advocaten ingeschakeld om te bekijken of de geldende EU-regels voor de rechter aangevochten kunnen worden. Directeur Scott Walker: ”We hebben dit soort dingen in het verleden wel vaker gedaan. Het kost veel geld, maar als we onze leden kunnen overtuigen dat een rechtszaak te winnen is, dan hebben we voldoende reserves om die weg in te slaan.” Walker benadrukt daarbij dat de bond uiteindelijk streeft naar drastische veranderingen van de eisen waaraan schapenhouders moeten voldoen. ”Dat vereist dan het heropenen van de onderhandelingen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.