Home

Nieuws 369 x bekeken

Schaalvergroting stagneert, verbreding zet door

Heerlen – De groei van het aantal megabedrijven stagneert. Tegelijkertijd neemt het aantal bedrijven met een nevenactiviteit toe.

Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS. In de periode 2000 tot en met 2010 was er sprake van een enorme groei van het aantal megabedrijven. Daar is dit jaar geen sprake meer van. In 2000 telde Nederland 155 bedrijven met een economische omvang van meer dan 3 miljoen euro SO (Standaard Opbrengst). SO is de vervanger van de Nederlandse grootte-eenheid (nge). Het is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald.

In 2005 en 2010 waren er respectievelijk 330 en 545 bedrijven met meer dan 3 miljoen euro SO. Uit de landbouwtelling van dit jaar blijkt dat Nederland nu 565 van deze enorme landbouwbedrijven telt. De groei van het aantal bedrijven met een SO tussen de 1,5 miljoen euro en 3 miljoen euro stagneert. Het aantal bedrijven met een SO kleiner dan 1,5 miljoen euro ligt dit jaar lager dan in 2010.

Meer nevenactiviteiten
Het aantal kleine en middelmatige bedrijven mag dan wel afnemen, maar juist op deze bedrijven vinden vaak nevenactiviteit plaats. Volgens het CBS neemt het aantal bedrijven met een nevenactiviteit toe. Nederland telt dit jaar 70.392 landbouwbedrijven. Op 25.339 bedrijven vindt één of meerdere nevenactiviteiten plaats. In 2010 deden 23.613 landbouwbedrijven aan verbreding. Deze activiteiten bestaan uit verkoop aan huis, stalling van goederen of dieren, agrotoerisme, verwerking landbouwproducten, zorglandbouw, aquacultuur, loonwerk voor derden, agrarisch natuurbeheer, kinderopvang en educatie op de boerderij.

De nevenactiviteiten die het meest plaatsvinden zijn agrarisch natuurbeheer (8.280 bedrijven in 2011) en loonwerk voor derden (4.357 bedrijven in 2011).

Of registreer je om te kunnen reageren.