Home

Nieuws

SDE+ begint met lager tarief, maar wordt breder inzetbaar

Den Haag – Binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) komt volgend jaar een nieuwe categorie met een lagere subsidiebijdrage. Dat schrijft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) aan de Tweede Kamer.

Bedrijven kunnen zich voortaan ook inschrijven voor een subsidie van 9 cent per kWh, 48,3 cent per Nm3 groen gas of 19,4 cent per GJ duurzame warmte. Bij de vorige openstelling was het laagste bedrag 9 cent per kWh en was er geen vergoeding voor duurzame warmte. De warmtestaffel komt hiermee te vervallen.

Ook energie die direct wordt gebruikt op eigen bedrijf wordt voortaan subsidiabel. Dit biedt kansen voor agrarische bedrijven.

Biogasbedrijven die eerder MEP-subsidie kregen, maar waarvan de subsidietermijn afloopt, kunnen zich ook aanmelden voor de SDE+. ”De variabele kosten zijn dermate hoog dat de installaties nog niet concurrerend zijn. Het is goedkoper deze projecten onder de SDE+ door te laten gaan, dan nieuwe installaties neer te zetten”, aldus Verhagen.

De looptijd van deze nieuwe deelname is opnieuw twaalf jaar. Ook gezamenlijke productie van groen gas, de zogeheten groen gas hubs, kunnen voortaan in aanmerking komen voor subsidie, net als geothermie WKK en vergassing.

De nieuwe regeling SDE+, voor subsidie aan ondernemers die groene energie produceren, wordt op 31 januari 2011 opengesteld. Het totale budget voor de regeling wordt in 2012 verhoogd naar 1,7 miljard euro. Dit jaar was 1,5 miljard euro beschikbaar. Met de subsdidie moet ongeveer 9 petajoule duurzame energie geproduceerd gaan worden.

De openstelling met het verlaagde tarief is het gevolg van de bevindingen over de SDE+ in 2012.
Uit een analyse van de aangevraagde subsidies blijkt dat in 85 procent van de aanvragen een lagere subsidie is aangevraagd dan het basisbedrag dat door ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) is berekend voor de verschillende technieken.

Vrijwel het hele budget wordt toegekend aan aanvragen uit de eerste openstelling van de regeling. In deze openstelling werd de laagste subsidie aangeboden; 9 cent per kilowattuur elektriciteit of 62 cent per kuub groen gas. Onder de oude SDE-regeling zou de realisatie van dezelfde hoeveelheid duurzame energie, 8 petajoule, 1 miljard euro meer hebben gekost. Bij de openstelling van de SDE+ in 2012 gaat 1 miljard van het totale budget van 1,5 miljard euro naar groen gas -initiatieven.

In de SDE+ moeten bedrijven met elkaar concurreren om in aanmerking te komen voor de subsidie. Bedrijven die de subsidie-euro’s het meest efficiënt besteden komen als eerste aan de beurt.

Of registreer je om te kunnen reageren.