Home

Nieuws 415 x bekeken

Rabbinge: IPCC-onderzoek biomassa deugt niet

Wageningen – Het rapport van het klimaatpanel IPCC over biomassa deugt van geen kant. Dat zegt professor Rudy Rabbinge van Wageningen UR.

Het rapport, dat eerder dit jaar verscheen en waar de Utrechtse onderzoeker André Faaij aan bijdroeg, houdt volgens Rabbinge geen rekening met de basisprincipes van primaire productie. ”Hij extrapoleert er maar op los, het is één grote belazerij.”

Rabbinge staat bekend als uitgesproken criticus van biobrandstoffen. De enige mogelijkheid van biomassa als bron van energie is volgens hem via zogeheten ’cascadering’; eerst hoogwaardige producten uit planten halen en alleen de resten gebruiken voor energie. De bijdrage aan de energievoorziening kan slechts beperkt zijn.

Rabbinge, deze maand 65 jaar geworden, neemt volgende week afscheid van Wageningen UR met een afscheidssymposium over de wereldvoedselvoorziening, zijn speciale aandachtsgebied. Hij is wereldwijd actief als wetenschapper en bestuurder op dit gebied en geeft waar hij kan tegengas tegen doemdenkers. ”Er wordt wat afgepreekt in de duurzaamheidswereld”, stelt hij met afgrijzen vast. Hij zet zichzelf daar tegenover als een ’vooruitgangsgelovige’, iemand met een groot vertrouwen in de wetenschap. Volgens hem is het met moderne middelen heel goed mogelijk om 9 miljard mensen te voeden.

Dat de modernisering van landbouw ten koste gaat van biodiversiteit en dat daarom juist extensivering nodig is, bestrijdt Rabbinge met klem. ”De biodiversiteit van het natuurlijk ecosysteem krijg je niet terug door een beetje armoedige landbouw te gaan bedrijven en de grond te verschralen. Integendeel, dat hou je alleen in stand als je er ruimte voor reserveert.” Die ruimte komt juist beschikbaar dankzij intensivering van de landbouw, in Rabbinge’s visie.
Daarnaast weerspreekt hij de opvatting dat er geen biodiversiteit is bij productielandbouw. ”De agrobiodiversiteit is juist heel groot. Een tarweveld is geen ecologische steppe. Op het blad en in de bodem wemelt het van de verschillende levensvormen.”

Rabbinge: ”Boeren worden vaak voorgesteld als mensen die geen gevoel hebben voor beesten en natuur. Ik heb daar een gloeiende hekel aan want het tegendeel is waar. Ik word daar altijd een beetje boos over. Ik vind het onrechtvaardig om een bevolkingsgroep zo in een hoek te plaatsen.”

Zie ook: Anti-doemdenker

Foto

WUR

Of registreer je om te kunnen reageren.