Home

Nieuws

Productschap Tuinbouw schrapt honderd bestuursfuncties

Zoetermeer – Plannen voor een nieuw Productschap Tuinbouw (PT) betekenen een forse reductie van het aantal bestuurders.

Uit de plannen blijkt dat het aantal bestuursfuncties terug gaat van 136 naar 31. Voor 48 plaatsvervangers verdwijnt ook de aanstelling. Het PT heeft straks geen dagelijks bestuur meer en twee sectorcommissies (voedingstuinbouw en sierteelt en groen). Dat zijn er nu zeven.

Nieuw is wel een adviesraad die extern adviseert over maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s voor het PT, maar ook toeziet op de code goed bestuur. Volgens PT-voorzitter Agnes van Ardenne is dat geen raad van commissarissen. "Die adviesraad kan bestaan uit mensen van kennisinstellingen of banken en is bedoeld om van anderen te horen hoe ze tegen ontwikkelingen van het PT aankijken en of het PT nog op het goede spoor zit."

In het nieuwe PT zijn regels voor goed bestuur aangescherpt. Bestuurders moeten voldoen aan profielen en dubbelfuncties en belangenverstrengeling zijn niet toegestaan. Juist op deze punten richtte zich een belangrijk deel van de kritiek van ondermeer organisaties als NVAF.

Of registreer je om te kunnen reageren.