Home

Nieuws

Ook vakbonden willen meer taken voor productschappen

Den Haag - De vakbonden van werknemers vinden dat de productschappen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van innovatie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goede arbeidsomstandigheden.

Het kabinet houdt daar te weinig rekening mee, schrijven de vakbonden in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee onderschrijven de vakbonden de mening van de werkgeversorganisaties VNO/NCW, MKB en LTO, die dit al eerder hebben laten weten. Het kabinet wil dat de productschappen zich beperken tot enkele kerntaken, zoals medebewind en het bevorderen van de gezondheid van mens, dier en plant. Bovendien moeten de productschappen kleiner worden en fuseren.

Dat is een ingewikkelde opdracht, zegt Renée Bergkamp, die vanaf 1 januari voorzitter wordt van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder, Wijn en het Hoofdproductschap Akkerbouw. “Op 8 december vindt er een algemeen overleg plaats met minister Kamp. Dat is een spannend moment”, zei ze vanmorgen op de bestuursvergadering van het Productschap Akkerbouw. Het productschap werkt een aantal scenario’s uit naar aanleiding van de plannen van het kabinet.

Of registreer je om te kunnen reageren.