Home

Nieuws

Onvoldoende controle en promotie streekproducten

Brussel - De Europese Unie beschermt geregistreerde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen zoals Edammer kaas, Parmaham en het Brussels grondwitloof.

De Europese Rekenkamer verrichtte een doelmatigheidscontrole en concludeert dat het controlesysteem verduidelijking verdient. Bovendien ontbreekt een duidelijke strategie om de regeling bij de producenten en consumenten te promoten en beter bekend te maken.

De producten met een door de EU beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding hebben een geschatte jaarlijkse groothandelswaarde van 15 miljard euro. De regeling biedt boeren en handelaars extra kansen en kan een positieve invloed hebben op de plattelandseconomie. Het beschermen van streekproducten kan ook een stimulans betekenen voor het behoud van lokale cultuur en traditie. Het geeft de consument bovendien de kans om beter de oorsprong te kennen van de producten die hij verbruikt.

De Europese Rekenkamer ging na of deze doelstellingen gerealiseerd worden met de manier waarop de Europese Commissie de regeling wat betreft geografische aanduidingen momenteel beheert. Volgens de Rekenkamer ontbreekt het aan minimumeisen voor de verificaties van het productdossier door de lidstaten. Bovendien oefenen de lidstaten onvoldoende controle uit op ongeoorloofde praktijken na de erkenning als streekproduct. Op zijn beurt houdt de Commissie de lidstaten onvoldoende in de gaten.

De langdurige aanvraagprocedures en geringe bekendheid van de regeling ontmoedigen potentiële aanvragers, terwijl ook de consument niet vertrouwd is met de geografische aanduidingen. Daarom adviseert de Rekenkamer dat de Commissie minimumeisen bepaalt voor de verificatie van productdossiers, duidelijke regels opstelt voor de controles door de lidstaten en een strategie ontwikkelt om de door Europa erkende streekproducten beter bekend te maken bij potentiële aanvragers en consumenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.