Home

Nieuws

Nieuwe code coöperaties moet leden meer binden

Bussum – Coöperaties moeten meer betekenen voor de leden. Dit wil de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) bereiken middels de nieuwe code voor coöperatieve ondernemingen. Ze moeten vooral transparanter zijn naar de leden.

De ledenraad van de NCR keurde onlangs de nieuwe code goed. Donderdag, tijdens de Coöperatiedag van de NCR, is deze gepresenteerd. De code heeft tot doel coöperatiebesturen handvatten te geven om de coöperatie goed aan te sturen.

Directeur Ruud Galle van de NCR: ”Het is een handleiding voor goed bestuur en goed toezicht.” Belangrijkste trefwoorden van de code zijn strategie, transparantie, ledenbetrokkenheid, jaarrekening, professioneel bestuur, verantwoording en duurzaamheid.

De oude code dateert van 2005. In de nieuwe is er meer aandacht voor duurzaamheid, transparantie en ledenbetrokkenheid.

De code is overigens niet dwingend. Naleving is vrijblijvend. ”De grotere agri-coöperaties houden zich er aan”, aldus Galle. Hij verwacht van coöperaties die zich niet aan de code houden, dat ze uitleggen aan hun leden waarom zij dat niet doen.

Om de leden meer te betrekken bij de coöperatie schrijft de nieuwe code voor dat leden volwaardig betrokken worden bij de besluitvorming in afdelingen, kringen, districten, ledenraad en/of algemene ledenvergadering. De code beveelt coöperaties vooral aan om alle juiste en relevante informatie over de coöperatie aan de leden te geven. ”Effectieve communicatie is hierbij van wezenlijk belang”, aldus de code.

De code geeft ook handvatten voor aanstelling van bestuurders en commissarissen. Omdat coöperaties steeds internationaler georiënteerd zijn, vraagt dit om bestuurders en toezichthouders met voldoende kennis, vaardigheden en ervaring.

Mede door de bankcrisis is er meer aandacht voor de kwaliteit van de toezichthouders van ondernemingen. De aanwezigheid van leden in de top van een coöperatieve organisatie vraagt om extra zorg ten aanzien van de kwaliteit en achtergrond van die leden, aldus de code. De code voorziet in rekrutering, opleiding en begeleiding van jonge kandidaten.

Tijdens de coöperatiedag klinkt er kritiek op het feit dat de code niet dwingend is, dat coöperaties die zich er wel aanhouden niet verplicht zijn om verslag uit te brengen en er geen toetsingscommissie is die toeziet op de naleving van de code.

Of registreer je om te kunnen reageren.