Home

Nieuws 205 x bekeken

'Natuurwet moet terug naar de tekentafel'

's Graveland – De Wet Natuur is een achteruitgang. Decennia werken aan gericht natuurbeleid wordt overboord gezet, en een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten worden vogelvrij verklaard.

Dat schrijven veertig natuurorganisaties, onder aanvoering van Natuurmonumenten, in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Bleker. Ze stellen dat 150 typisch Nederlandse plant- en diersoorten straks niet meer wettelijk beschermd zijn en dat 180 natuurgebieden onder druk komen te staan. Volgens de organisaties gaat de staatssecretaris er ten onrechte van uit dat er een tegenstelling bestaat tussen natuur en economie.

In de Natuurwet worden drie bestaande natuurwetten samengevoegd, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De organisaties juichen dat in principe toe, maar zoals het nu voorgesteld wordt, ’wordt de natuurbescherming de nek omgedraaid’, aldus de organisaties.
Staatssecretaris Bleker ontving vanochtend een delegatie van de natuurorganisaties. De bescherming van de 190 gebieden die nu te boek staan als Beschermd Natuurmonument is volgens hem niet in het geding. 130 ervan vallen binnen Natura 2000 gebieden, 52 liggen helemaal in de EHS en vier deels. Van de overige vier zijn volgens hem twee in handen van Staatsbosbeheer.

Bleker verdedigde de ruimere jachtmogelijkheden. De bejaagbare soorten kennen volgens hem een gezonde populatie, vaak is er zelfs sprake van overlast. Hij ziet geen bezwaar om te oogsten uit de natuur. Vrijdag sluit de reactietermijn op het wetsontwerp.

Of registreer je om te kunnen reageren.