Home

Nieuws

Namen antibiotica-overtreders openbaar

Den Haag – De namen van veehouders die bovengemiddeld veel antibiotica gebruiken bij hun dieren en daarbij een overtreding hebben begaan worden openbaar gemaakt.

Dat schrijven staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) en minister Edith Schippers (volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat dan om overtredingen van bijvoorbeeld de diergeneesmiddelenwet of de zorgplicht. De namen van de overtreders, veehouders of dierenartsen, komen op de website van de Nederlandse Voesel en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast wil de regering de sancties voor onzorgvuldig voorschrijven verhogen en de capaciteit van het veterinair tuchtrecht uitbreiden zodat er sneller uitspraken kunnen worden gedaan.

Het kabinet blijft bij de doelstelling om voor 2014 het gebruik van antibiotica in de veehouderij te halveren. Zelfregulering door de sector speelt hierbij een belangrijke rol. ”Maar als blijkt dat de tussendoelstellingen niet worden gehaald, aarzelen we niet om regulerend op te treden”, aldus de bewindspersonen.

De tussendoelstellingen worden begin 2012 bekend gemaakt. De reductie-eisen kunnen per diersoort verschillen. De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) werkt aan streefwaarden per diersoort. Deze strategie is gebaseerd op het stoppen van preventief en systematisch toedienen van antibiotica, het uitfaseren van koppelbehandelingen, het uitfaseren van preventieve droogzetbehandelingen en het implementeren van het advies van de Gezondheidsraad.

De inzet van de overheid bij controle op antibioticagebruik wordt het komende jaar versterkt. De NVWA gaat toezien op het gebruik van bedrijfsgezondheidsplannen op veebedrijven. Bij de NVWA wordt 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor extra antibiotica-controle en handhaving.

De daling van het antibioticagebruik met 32 procent van dit voorjaar ten opzichte van 2009 geeft volgens Bleker en Schipper vertrouwen in de ingezette maatregelen van de sector. Daarom blijven deze centraal staan in de aanpak.

Of registreer je om te kunnen reageren.