Home

Nieuws

Naleving Europese transportregels kan beter

Brussel – De naleving van de Europese veetransportverordening 2005 kan beter. Er zijn verschillen tussen de lidstaten als het gaat om interpretatie van de regels en de naleving en controles op de verordening. Die conclusies trekt de Europese Commissie uit een evaluatie van de transportverordening.

De transportverordening die sinds 2005 geldt, regelt onder meer de transporttijden voor het vee. Ook is één van de eisen dat veewagens voor internationaal transport moeten zijn voorzien van satellietnavigatie. De wagens moeten zijn voorzien van ventilatiesystemen, drinkwater en voervoorziening.

De Europese Commissie concludeert in de evaluatie dat de verordening heeft geleid tot hogere transportkosten, als gevolg van de aanpassingen die moesten worden doorgevoerd aan de veewagens. Die hogere kosten zijn echter niet doorberekend aan veehouders of slachterijen of andere partijen in de keten. Ze zijn grotendeels voor rekening gekomen van de transporteurs zelf. Volgens de Commissie is dit veroorzaakt door de sterke concurrentie tussen transporteurs. Ook zal hierbij meespelen dat er flinke verschillen in interpretatie van de regels en de sterke verschillen in controle op de naleving van de verordening bestaan.

Uit de evaluatie is gebleken dat de huidige regels uit de verordening niet altijd stroken met de jongste wetenschappelijke inzichten over het dierwelzijn tijdens transport. De Commissie ziet echter meer problemen ontstaan voor het dierenwelzijn als gevolg van de gebrekkige controle en naleving van de huidige verordening. de Commissie wil dan ook energie steken in de verbetering van de naleving van de huidige regels door de verschillende lidstaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.