Home

Nieuws

Mogelijkheden glasuitbreiding Breda ingeperkt

Prinsenbeek – De gemeente Breda heeft ingestemd met het beleidsplan om de uitbreiding van het glastuinbouwgebied Prinsenbeek in te perken.

Daarmee heeft de raad een belangrijke stap gezet in de richting van een definitief verbod op uitbreiding en nieuwbouw in het gebied, dat eerder werd aangewezen als vestigingsgebied om solitair glas in de regio Breda naartoe te verplaatsen.

Het definitieve bestemmingsplan is nog niet vastgesteld. ZLTO Breda denkt dat het nog wel even kan duren voordat de plannen definitief zijn. Voorzitter Kees van Bavel gelooft dat er binnen de coalitie nog verdeeldheid bestaat. Ook bestaat de mogelijkheid dat er nog een MER-procedure wordt gestart.

Het gebied bevindt zich tussen twee zogenoemde historische linten. Volgens Van Bavel wordt dat argument echter door partijen aangegrepen om de mogelijkheden van glastuinbouw te beperken.
Ook zou er verzet zijn van omwonenden tegen de schaalgrootte van de bedrijven. De huidige norm is 4 hectare. Volgens Van Bavel is dat bekeken naar de grootte van de huidige tuinbouwbedrijven nog steeds beperkt. Ook ziet hij in het gebied geen ruimte voor grootschalige glastuinbouw.

ZLTO overweegt stappen te ondernemen als de gemeente de plannen definitief maakt. De belangenorganisatie vindt het belangrijk dat er ruimte voor ondernemers blijft bestaan om uit te breiden, ook al zijn er volgens Van Bavel op dit moment geen concrete plannen. De vaststelling van het bestemmingsplan zou eind 2012 moeten plaatsvinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.