Home

Nieuws 219 x bekeken

Minder dierproeven in 2010

Utrecht – In 2010 zijn minder dierproeven verricht dan in 2009. Dit blijkt uit ’Zo doende 2010’, het 30e jaaroverzicht over dierproeven van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

De VWA houdt toezicht op de naleving van de ’Wet op de dierproeven’ (Wod). In totaal zijn 575.278 dierproeven geregistreerd. Dit zijn 17.387 (2,9 procent) dierproeven minder dan in 2009, met name met ratten.

Ruim de helft van de proeven (55,2 procent) werd uitgevoerd voor wetenschappelijk onderzoek, een derde (33,7 procent) van het totale aantal dierproeven is verricht voor onderzoek voor de ontwikkeling, productie of controle van sera, vaccins, geneesmiddelen en medische of veterinaire producten. Om de mogelijke schadelijkheid van stoffen te onderzoeken werd 6,1 procent van de dierproeven verricht; daarnaast werd 3,4 procent verricht voor onderwijs en training en 1,5 procent voor diagnostiek.

De VWA heeft 550 inspecties uitgevoerd. De VWA is niet alleen verantwoordelijk voor het controleren of dierproeven uitgevoerd worden conform de Wet op de dierproeven, maar ook voor het verzamelen, analyseren en verwerken van de door de vergunninghouders aangeleverde gegevens over dierproeven. In totaal zijn er 3 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. Deze hadden betrekking op het verzorgen en behandelen van proefdieren en het aantekenen van bijzonderheden in de proeven. Dit zijn overtredingen van de Wet op de dierproeven. De VWA droeg de vergunninghouders op maatregelen te treffen om de geconstateerde omissies op te heffen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.