Home

Nieuws 562 x bekeken

Minder Q-koorts, iets meer campylobacter-besmettingen

Bilthoven – Het aantal mensen dat vorig jaar ziek is geworden door Q-koorts en salmonella is gedaald. Campylobacter-besmettingen bij mensen komen wel wat vaker voor.

Dit blijkt uit de 2010 editie van de Staat van Zoönosen, waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) jaarlijks een overzicht maakt van de voorkomende dierziekten of ziektekiemen die via dieren mensen infecteren (zoönosen).

Vorig jaar werden 504 meldingen van Q-koorts ontvangen door de GGD’s (waarvan 467 bevestigde meldingen). Dat zijn 1.850 minder meldingen dan in 2009. Dit komt door de ruiming en vaccinatie van dieren. In 2010 waren in totaal 94 geiten- en schapenbedrijven besmet met Q-koorts. De resterende maatregelen moeten de ziekte verder onder controle krijgen. Deze bevatten de meldingsplicht voor verwerpen, tankmelkcontrole en hygiënemaatregelen.

Resistent
Het aantal campylobacter-infecties bij mensen is net als in 2009 ook vorig jaar weer gestegen. Na de hoge besmettingsgraad van kippenvlees in 2008 en 2009 is dit in 2010 weer bijna op het lagere niveau van 2006 en 2007. In de 1.242 onderzochte kippenvleesmonsters bleek 16,9 procent besmet met campylobacter. Dat is 4,3 procent lager dan in 2009. Campylobacter in rund- en kalfsvlees blijft ongeveer gelijk met voorgaande jaren (0,3 procent). Zorgwekkend is wel de toenemende resistentie van campylobacter tegen verschillende soorten antibiotica. Dit is gestegen van 30 procent in 2000 tot ruim 53 procent in 2010.

Eieren
Het aantal infecties met salmonella is in 2010 opnieuw afgenomen. Dit komt vermoedelijk door de bestrijding van salmonella in de pluimveehouderij. Wel werden er enkele uitbraken gemeld met totaal 2205 gevallen met besmet rauw vlees in filet americain en osseworst. ”De werkelijke aantallen gevallen bij zulke uitbraken zijn naar schatting vijftien keer zo hoog, omdat de meeste mensen een besmetting niet melden”, aldus RIVM. Ongeveer 23 procent van de patiënten die zich melden, wordt in het ziekenhuis opgenomen. Eieren blijven de belangrijkste bron van salmonella.

Wat betreft brucellose werden er 197 verdachte dieren onderzocht. Nederland is officieel vrij en veehouders zijn verplicht bloedonderzoek uit te laten voeren door de Gezondheidsdienst voor Dieren bij elk rund dat verwerpt tussen dag 100 en 259 van de dracht. Van de groep verdachte dieren is bij geen enkel geval brucellose vastgesteld. In 2010 werden zes mensen ziek door het consumeren van brucellose besmette zuivelproducten. Deze mensen hadden de infectie waarschijnlijk in Turkije opgelopen.

Nederland is in 2010 officieel vrij geweest van de volgende zoönosen: hoogpathogene vogelgriep, runder-tuberculose, brucellose (rund, kleine herkauwers, varkens), kwade droes, rabiës en tularemie.

Of registreer je om te kunnen reageren.