Home

Nieuws

Ligboxenstal krijgt geen waardedruk zelfbewoning

Geen korting van 25 procent op een oude ligboxenstal bij staking van de onderneming. De stal wordt volgens de rechter niet voor woondoeleinden gebruikt.

De uitspraak van rechtbank Haarlem is kort samengevat de volgende:

Een oud-melkveehouder staakt op 31 december 2007 zijn handel in veevoer. Tot het jaar 2002 had hij ook een melkveehouderij. Bij de staking brengt hij de voormalige ligboxenstal over naar privé. De stal is op dat moment in gebruik als privé-opslagruimte en garage. Bij de overgang van de stal naar privé wordt een waardedruk wegens zelfbewoning van de stal van 25 procent in aanmerking genomen. De inspecteur accepteert deze waardedruk niet.

De oud-melkveehouder komt in beroep bij de rechter. Rechtbank Haarlem overweegt dat het gebruik van de stal voor privédoeleinden niet zonder meer gelijk kan worden gesteld met gebruik voor woondoeleinden. Uit het met het oog op de staking opgemaakte taxatierapport volgt dat de ligboxenstal mede was bestemd om te worden gebruikt voor stalling van caravans van derden. De stelling van de inspecteur dat de stal slechts voor 10% werd gebruikt voor opslag en stalling voor privédoeleinden en dat de stal voor het overige leeg stond is onvoldoende weersproken.

De rechtbank acht voorts aannemelijk dat de stal, gelet op de ligging en bereikbaarheid zoals die blijkt uit tekeningen en foto’s bij het overgelegde taxatierapport, afzonderlijk van de woning verkoopbaar of verhuurbaar is. Hieraan doet niet af dat bij verkoop van de stal een erfdienstbaarheid dient te worden gevestigd en de woning niet over een eigen garage of berging beschikt.

Conclusie is dat niet gezegd kan worden dat de stal ten tijde van de staking min of meer duurzaam werd gebruikt voor woondoeleinden. Er is geen reden om waardedruk wegens duurzame zelfbewoning in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de stakingswinst. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Haarlem, 11 oktober 2011, nummer AWB 10/6127, BU3384

Of registreer je om te kunnen reageren.