Home

Nieuws

Landbouwvrijstelling gedeeltelijk van toepassing

Amsterdam - Een bloembollenkweker heeft gedeeltelijk recht op de landbouwvrijstelling. De verkoopopbrengst van een perceel landbouwgrond is slechts voor een deel belast.

De uitspraak van Hof Amsterdam is kort samengevat de volgende:

Tot december 2004 exploiteerde belanghebbende een bloembollen- en bolbloemenkwekerij in maatschapsverband met zijn vader. In 2005 heeft de vader zijn aandeel in de maatschap aan belanghebbende overgedragen en heeft de vader een perceel weiland overgedragen aan een derde. Het perceel is binnen de kwekerij steeds aangewend als cultuurgrond. In geschil is de vraag of de ter zake van de verkoop van het perceel gerealiseerde verkoopprijs van 140.000 euro gelijk is aan de WEVAB en daarmee volledig onder de landbouwvrijstelling valt.

Naar het oordeel van het hof heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat ten tijde van de verkoop beleid gold op grond waarvan de landbouwvrijstelling ook van toepassing zou zijn op de waardestijging van de ondergrond van een eventueel nog te bouwen agrarische woning. Voor zover de verkoopopbrengst van het perceel is toe te rekenen aan de ondergrond van een nog te bouwen agrarische woning, moet deze in zoverre tot de belastbare winst worden gerekend. Voor het overige valt de verkoopopbrengst van het perceel wel onder de landbouwvrijstelling.

Het bestemmingsplan vormt in dat kader een indicatie van de potentiële agrarische gebruiksmogelijkheid van het perceel als bouwstede. Het perceel is begin 2005 ook als potentiële agrarische bouwstede te koop gezet. Op grond van deze omstandigheden is het aannemelijk dat de betaalde prijs zijn verklaring vindt in de kwaliteit van het perceel als potentiële agrarische bouwstede. Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Amsterdam 20 oktober nummer 2011, 10/00279, LJN BU1563

Of registreer je om te kunnen reageren.