Home

Nieuws

LEI: leverantieplicht helpt mestverwerking

Wageningen – Verplicht leveren van mestoverschot aan een mestverwerker kan helpen om de innovatie op het gebied van mestverwerking te stimuleren. Dat concludeert het landbouweconomisch instituut LEI in een studie over de werking van de mestmarkt.

De innovaties op het gebied van mestverwerking komen slecht van de grond. Ondernemers lopen risico’s doordat de mestafzetkosten dalen op het moment dat mestverwerking van de grond komt, zo concludeert het LEI. Het free riders-gedrag, waarbij ondernemers niet investeren in mestverwerking, maar wel onmiddellijk profiteren van de lagere mestafzetkosten die het gevolg zijn van mestverwerking is een probleem. Lusten en lasten worden daardoor niet eerlijk verdeeld. Door de lagere mestafzetkosten loopt de mestverwerker het risico dat mestverwerking niet meer economisch aantrekkelijk is, wat zelfs tot gevolg kan hebben dat de verwerker failliet kan gaan.

De overheid zou niet alleen een verplichting moeten hebben om mest te verwerken, maar zou ook duidelijkheid moeten geven omtrent wet- en regelgeving. Ook garantieregelingen en subsidies gericht op het vergoeden van de risico’s kunnen helpen om de innovatie op het terrein van mestverwerking te stimuleren.

Of registreer je om te kunnen reageren.