Home

Nieuws

Kilometeradministratie klopt niet, boete terecht opgelegd

De bijtelling voor privégebruik auto is terecht opgelegd. Omdat de administratie niet klopt blijft ook de boete van 25 procent in stand.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Leeuwarden de volgende: Een werknemer heeft een ‘verklaring geen privégebruik auto’ ontvangen. Hij heeft een rittenadministratie bijgehouden.

Volgens deze registratie had belanghebbende in het kalenderjaar 2007 de door zijn werkgever ter beschikking gestelde auto 469 kilometer voor privédoeleinden gebruikt. Daarnaast heeft hij een agenda bijgehouden. De inspecteur constateert in de rittenadministratie verschillen in de opgegeven route en het aantal geadministreerde kilometers en legt ter zake van het privégebruik een naheffingsaanslag loonheffing op met een boete van 25 procent.

Hof Leeuwarden acht belanghebbende niet in de op hem rustende bewijslast geslaagd. Er is geen sprake van een sluitende rittenadministratie. Nu de inspecteur belanghebbende ervan op de hoogte heeft gesteld dat een boete zou worden opgelegd indien hij niet overtuigend zou aantonen dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt, is sprake van een onachtzaamheid die zo ernstig is dat zij in laakbaarheid aan opzet grenst. De boete van 25 procent is derhalve terecht opgelegd. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.