Home

Nieuws

Kamermeerderheid wil waterschappen afschaffen

Den Haag – De taken van de waterschappen moeten voortaan worden ondergebracht bij de provincies. Dat zegt D66-kamerlid Gerard Schouw tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een motie wil Schouw het kabinet vragen om voor mei 2012 met concrete voorstellen te komen om de waterschapstaken onder te brengen bij andere bestuurslagen.

Schouw vindt dat de huidige organisatie van de waterschappen efficiënter kan en dat het opheffen van de zelfstandige waterschappen een bijdrage levert aan vermindering van bestuurlijke druk. Schouw vindt dat de waterschappen een beperkte politieke legitimatie en een ondoorzichtig bestuur hebben. ”Daarnaast zullen we dan ook af zijn van de dubieuze kwestie over het heffen van de waterschapsbelastingen.” D66 verwijst daarbij ook naar een onderzoek van het  Inter Provinciaal Overleg (IPO) waaruit blijkt dat samenvoegen van provincies met waterschappen 550 miljoen euro oplevert.

Voor het voorstel van D66 lijkt een Kamermeerderheid, omdat ook PvdA, PVV en SP voor het opheffen van de 26 waterschappen zijn. Daarmee zijn er 79 stemmen voor opheffen van de bestuurslaag die zich richt op de watervoorziening en waterveiligheid.

CDA, VVD en SGP zijn geen voorstanders van het plan. VVD-kamerlid Wilibrord van Beek spreekt van een onrealistisch plan. ”Het functioneren van de waterschappen is vastgelegd in de grondwet. Voor dit voorstel zou er dan zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer een tweederdemeerderheid moeten zijn. Dat kost twee regeringsperioden”, aldus Van Beek. Schouw wijst de kritiek af. ”De grondwet wordt vaker gewijzigd. Ik zie dat er wat angst is voor verandering van andere partijen. We moeten een keer lef tonen om hier iets aan te gaan doen.”

SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf vindt het een dom plan om de waterschappen op te heffen. ”Het systeem functioneert uitstekend. De hele wereld komt kijken hoe we het hier doen”, meldt de politicus via Twitter. Zijn partijgenoot Kees van der Staaij wijst erop dat de stroomgebieden ook anders lopen dan de provincies, waardoor de de kwaliteit van het waterbeheer in gevaar komt.

PVV-kamerlid Hero Brinkman ziet het liefst dat de waterschappen een uitvoeringsorgaan worden, dat bestuurlijk wordt aangestuurd door de provincies. ”Dan raken we de kennis en kunde niet kwijt, maar de organisatorische laag wel”, aldus Brinkman.

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken reageert dat niet via moties in de Kamer wordt bepaald welke wetsvoorstellen het kabinet indient. Als de motie van Schouw wordt aangenomen, zal hij deze dus waarschijnlijk naast zich neer leggen. Donner wijst de Kamer erop dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu binnenkort met een voorstel komt over een nieuwe bestuurlijke inrichting van de waterschappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.