Home

Nieuws

Kamer wil regels over brandveiligheid stallen in Bouwbesluit

Den Haag - De Tweede Kamer wil dat in het Bouwbesluit een apart hoofdstuk komt met specifieke brandveiligheidseisen voor veestallen.

De Tweede Kamer stemde in met een motie van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren over dit onderwerp. In de motie wordt de regering gevraagd om uiterlijk per 1 januari 2013 regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen, die dan worden opgenomen in het Bouwbesluit.
Volgens Ouwehand hebben stallen een verhoogd risico op kortsluiting en brand, terwijl de brandweer in geval van een stalbrand meestal niets meer voor de dieren kan doen. In het huidige bouwbesluit wordt er geen onderscheid gemaakt tussen gebouwen waar vee wordt gehuisvest of andere gebouwen.

De motie werd mede ingediend door Jacques Monasch van de PvdA en Paulus Jansen van SP. De motie werd gesteund door PVV, PvdA, SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, CDA, PvdD en SGP.
Ouwehand is blij dat er regels komen over brandveiligheid in stallen. “Zolang er geen wettelijke norm is voor brandveiligheid, blijft de wet van de portemonnee maatgevend. In de praktijk blijkt dat stalhouders steeds weer kiezen voor het goedkoopste preventiemateriaal. Als we zo doorgaan, sterven de komende jaren minstens net zo veel dieren als in de afgelopen jaren.”

Wakker Dier is verheugd over de aangenomen motie. De actiegroep voerde drie jaar intensief campagne voor brandveiligheid in stallen. “We zijn heel blij. Hier hebben we de campagne voor gevoerd. We kunnen de campagne nu op een laag pitje zetten, al zullen we wel kritisch blijven volgen welke regels er inhoudelijk komen voor de brandveiligheid van stallen”, aldus een woordvoerder van Wakker Dier. De campagne over de stalbranden heeft Wakker Dier 45.000 euro gekost.

Of registreer je om te kunnen reageren.