Home

Nieuws 200 x bekeken

Kabinet hecht aan godsdienstvrijheid in discussie ritueel slachten

Den Haag – Een verbod op onverdoofd ritueel slachten is een rechtstreekse beperking van de godsdienstvrijheid, waarvan overwogen moet worden welke ’pressing social need’ dit rechtvaardigt.

Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat door de Partij voor de Dieren is ingediend. PvdA vroeg de regering hoe zij de balans beoordeelt tussen het belang van dierenwelzijn en godsdienstvrijheid. Bleker legt uit dat de afweging tussen dierenwelzijn en vrijheid van godsdienst op dit moment zijn weerslag vindt in de uitzondering op de hoofdregel van bedwelmde slacht, namelijk het onbedwelmd ritueel slachten. ”Het initiatiefwetsvoorstel brengt wijziging aan in de afweging tussen de belangen, waardoor de balans verschuift naar het dierenwelzijn”, aldus Bleker.

De Raad van State heeft eerder al aangegeven dat het wetsvoorstel een te grote inbreuk is op de vrijheid van geloof. Dit geldt ook wanneer er wordt gezocht naar een nieuwe slachtmethode waarbij dieren niet meer lijden dan bij regulier slachten. Ook dan is er volgens de Raad van State geen ruimte om te beoordelen of de inperking van godsdienstvrijheid is gerechtvaardigd. ”De evidente spanning tussen dierenwelzijn en de vrijheid van godsdienst blijft bestaan”, aldus de Raad van State.

Het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren behaalde een Kamermeerderheid door toevoeging van een amendement waarmee ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van slachtmethoden die voldoen aan de eisen volgens het geloof en niet nadeliger zijn voor dierenwelzijn dan verdoofd slachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.