Home

Nieuws 176 x bekeken

'Intensieve landbouwproductie beter voor klimaat'

Hannover – Intensivering van de agrarische productie betekent niet dat er meer broeikasgasemissie wordt veroorzaakt. Omgekeerd is extensivering niet beter voor het klimaat. Dat zegt de Landbouwkamer Nedersaksen.

Volgens deze instantie is bijvoorbeeld de CO2-emissie per kilo melk van een koe met een melkgift van 10.000 kilo per jaar geringer dan van een koe met een melkgift van 6.000 kilo per jaar. Dat betekent dat op een bedrijf met 120 hoogproductieve koeien 270 ton CO2 minder vrijkomt dan op een bedrijf met een even grote, maar minder productieve veestapel, aldus de Landbouwkamer.

De succesvolste varkensbedrijven gebruiken verder 200 gram per kilo groei per varken minder dan de bedrijven die lagere rendementen halen. Een efficiënt bedrijf met 1.500 vleesvarkenplaatsen bespaart daardoor per jaar 60 ton voer en reduceert de emissie met 24 ton.

”Productie en klimaatbescherming zijn twee kanten van één medaille. Het gaat erom de productietechnische reserves bloot te leggen. Dat dient zowel de concurrentiepositie van het afzonderlijke bedrijf als het klimaat. De optimale intensiteit is daarbij afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en van het management”, licht de Landbouwkamer toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.