Home

Nieuws 367 x bekeken

Hoge Veluwe content met voorstel Natuurwet

Hoenderloo – Vrijwel alle natuur- en milieuorganisaties in Nederland zijn gevallen over de nieuwe Natuurwet die staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw naar de Tweede Kamer wil sturen, maar nationaal park De Hoge Veluwe is content. De parkdirectie noemt het voorstel ”een grote stap in de richting van vereenvoudiging van de natuurwetgeving, zonder dat natuurbelangen worden geschaad.”

De Hoge Veluwe is volgens hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker zeer te spreken over de uitbreiding van de lijst van soorten waarop mag worden gejaagd. Daarop staat nu dat soorten die voldoende in aantal zijn, zoals wilde zwijnen, edelherten en damherten, bejaagd mogen worden. Van deze dieren zijn er op de Veluwe al jarenlang te veel. Ze richten veel schade aan volgens de parkdirectie en dwarsbomen planmatig beheer van natuurgebieden. Als er in het voorjaar minder dieren van een soort zijn dan in de jaren daarvoor, dan wordt de jacht overigens niet geopend, stelt De Hoge Veluwe.

Juist over de voorgestelde nieuwe jachtlijst is veel commotie onder organisaties als Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en De12Landschappen. Bleker wil onder andere vossen, ganzen, smienten, dassen en eekhoorns vrijgeven voor afschot. De organisaties stellen dat de soorten juist in aantal zijn toegenomen door beschermende maatregelen. Vrijdag sluit de termijn waarop bezwaar gemaakt kan worden tegen de voorstellen in de nieuwe wet.

Of registreer je om te kunnen reageren.