Home

Nieuws 393 x bekeken

Grens aan groei veehouderij

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw gaat grenzen stellen aan de omvang van veebedrijven.

Het kabinet wil naast de beschikbare ruimtelijke ordeningswetgeving een wettelijke voorziening treffen om waar nodig een grens te stellen aan de omvang van bedrijven op specifieke lokaties. Deze grenzen zullen worden gesteld op basis van volksgezondheid, sociaal-economische effecten of ethiek.

Bleker wil de begrenzing alleen voor extreme gevallen. Familiebedrijven kunnen blijven ontwikkelen tot een omvang van twee gezinsinkomens. ”Dat zijn ongeveer 300 tot 400 koeien, 900 zeugen, 6.000 vleesvarkens, 200.000 vleeskuikens of 100.000 leghennen”, geeft Bleker aan tijdens de presentatie van zijn visie op veehouderij. Gemeenten en provincies gaan over de inpassing van bedrijven in de omgeving.

Naast goede inpassing in de omgeving moet de veehouderij verduurzamen. Het kabinet wil dat de veehouderij in 2020 veilig, gezond, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk gewaardeerd is. Hierbij moet dierenwelzijn en zorg voor dieren centraal staan. Risico’s voor volksgezondheid worden geminimaliseerd en mineralenkringlopen zijn gesloten.

Deze verduurzaamheidsslag laat het kabinet volledig over aan de sector zelf. Bleker verwijst naar het voorstel van de Commissie Van Doorn, die alleen nog duurzaam geproduceerd vlees in de schappen wil in 2020. ”De overheid speelt hierbij een faciliterende rol”, aldus Bleker, die zegt dat de overheid zelf geen eisen op wil leggen om een gelijk speelveld in Europa te behouden.

Kamerleden reageren verdeeld op het voorstel van Bleker. De VVD vindt dat de markt centraler moet staan. ”Als de markt niet wil betalen voor duurzame producten, kan de boer het niet leveren”, aldus Janneke Snijder. D66 mist de ambitie in de plannen. Ze ziet liever dat alleen boeren met hoogwaardige stallen mogen uitbreiden. Groenlinks en Partij voor de Dieren vinden dat er een direct verbod op megastallen moet komen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.