Home

Nieuws

Geen winststreven, geen landbouwstructuurvrijstelling

Een rusthuis voor oude paarden en andere hoefdieren krijgt geen vrijstelling overdrachtsbelasting. Omdat de stichting geen winststreven heeft, kan zij geen gebruik maken van de structuurvrijstelling voor landbouwgrond. Over de aangekochte 17,5 hectare grond is overdrachtsbelasting verschuldigd.

De uitspraak van rechtbank Hof Den Haag is kort samengevat de volgende:

Een stichting heeft tot doel het exploiteren van tehuizen voor dieren en streeft volgens haar statuten geen winst na. In 2004 heeft de stichting de eigendom van 17,5 hectare. landbouwgrond verkregen. Na deze verkrijging was zij eigenaar van ruim 42 hectare. landbouwgrond. Een gedeelte van de percelen is door belanghebbende aangewend voor eigen gebruik; voor het overige zijn de percelen verhuurd aan derden.

De stichting bedingt of ontvangt voor het opnemen van dieren geen vergoeding. Op de verkrijging heeft zij de landbouwstructuurvrijstelling toegepast. In cassatie heeft de Hoge Raad beslist dat bij het begrip ‘bedrijfsmatige exploitatie' de eis van winstoogmerk geldt. Dat winstoogmerk ontbreekt bij de percelen die bij de stichting in eigen gebruik zijn.

De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen voor nader onderzoek voor de aan derden verhuurde percelen. Hof Den Haag heeft na verwijzing beslist dat belanghebbende de percelen grond niet heeft verworven met de bedoeling deze te doen gebruiken in landbouwbedrijven van derden, maar met de bedoeling deze voor eigen gebruik aan te wenden in het kader van zijn doelstelling. Belanghebbende heeft dan ook geen recht op de vrijstelling. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.