Home

Nieuws

Forfarmers verdubbelt in omvang

Lochem – Forfarmers neemt de voeractiviteiten van Nutreco in Nederland, België en Duitsland over.

Het gaat om de afzet van 3,2 miljoen ton voer, waarvan 2,1 miljoen ton mengvoer. Forfarmers heeft een eigen productie van 2,8 miljoen ton, waarvan 2,4 miljoen ton mengvoer vooral in Nederland en Duitsland. De overname komt dus feitelijk bijna neer op een verdubbeling van de kernactiviteit mengvoeders. Forfarmers betaalt een bedrag van 92,5 miljoen euro voor de bedrijven van Nutreco. Het bedrag wordt voor een groot deel betaald uit de eigen liquide middelen.

Forfarmers had 80 miljoen euro in kas. De rest wordt gefinancierd door de banken. Het bedrag van 92,5 miljoen euro is de ondernemingswaarde, de waarde van de onderneming inclusief de schulden rente etcetera. Onderdeel van de voorgenomen stappen is ook een strategische samenwerking met Nutreco op het gebied van kennis en research. Nutreco houdt op deze manier toegang tot het boererf en Forfarmers boort een nieuwe bron van kennis aan.

De geplande overname wordt voorgelegd aan de Europese mededingingsautoriteiten. Directeur Bert Jan Ruumpol verwacht dat de goedkeuring voor de overname over een maand of drie rond is.
De overeenkomst tussen Nutreco en Forfarmers is in recordtijd tot stand gekomen. De eerste contacten werden eind september gelegd. De intentieverklaring voor de overname werd woensdagavond getekend.

De geplande overname wordt voorgelegd aan de leden van de coöperatie FromFarmers en de andere aandeelhouders. Op 25 november wordt de informatie verstrekt in een informele vergadering. Op 2 december moet de coöperatie beslissen over de voorgenomen stap. De verwachting is dat de merknamen van de bedrijven blijven bestaan. Ook het dealernetwerk waarmee Hendrix UTD werkt blijft in tact. De structuur van ForFarmers maakt dat alle afnemers van voer gelijk worden behandeld. Forfarmers kent geen systeem van nabetalingen op het voer, maar keert dividend uit aan de leden aandeelhouders.

Het jaar 2012 wordt benut om de organisaties te integreren, Er komt een integratieplan. Forfarmers verwacht de nodige voordelen te halen uit schaalgrootte, synergie en kennis. Directeur Bert Jan Ruumpol verwacht vooral ook voordelen te kunnen behalen door samenvoeging van de inkoopafdelingen. Een scherpe inkoop van grondstoffen wordt steeds belangrijker, gezien de grote volatiliteit op de huidige grondstofmarkten.

Top 5 Nederlandse mengvoerbedrijven
Uit een vergelijking van de mengvoeromzetten in Nederland in 2010 blijkt dat de combinatie Forfarmers - Hendrix UTD boven de omzet van De Heus uitgroeit.

1. Agrifirm: 3,2 miljoen ton
2. De Heus: 1,9 miljoen ton
3. Hendrix UTD: 1,7 miljoen ton
4. ForFarmers: 1,2 miljoen ton
5. Rijnvallei/Agruniek: 0,6 miljoen ton

(cijfers gebaseerd op jaarverslagen en eigen opgave)

Of registreer je om te kunnen reageren.