Home

Nieuws

Felle kritiek op 'ontbreken' milieubeleid kabinet

Den Haag – De oppositie heeft veel kritiek op het milieubeleid van de regering. Dat blijkt tijdens de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Milieu.

De oppositiepartijen constateren dat er te weinig aandacht is voor milieu op het ministerie.

Arie Slob (Christenunie) stelde voor om het ministerie voortaan het ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit te noemen. ”Dit doet meer recht aan wat er in werkelijkheid op het departement gebeurt”, aldus Slob. Hij zegt een beetje medelijden te hebben met de staatssecretaris. ”We komen met milieu steeds meer in de achterhoede”, aldus Slob.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren noemde de milieuportefeuille van het niveau van een snuffelstage. ”Je hebt niet echt wat te doen.” PVV-kamerlid Richard de Mos spoort staatssecretaris Atsma juist aan om het budget dat beschikbaar is voor milieumaatregelen strikt in de gaten te houden.

De oppositie heeft vooral kritiek op de forse uitbreidingen van snelwegen en het verhogen van de maximum snelheid, zonder dat hierbij aandacht is voor de milieu-effecten hiervan. Op de voorgenomen bezuinigingen op het openbaar vervoer, komt zowel vanuit linkse- als vanuit rechtse hoek kritiek.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.