Home

Nieuws

Europees akkoord over voedselbanken

Brussel – De voedselsteun voor minderbedeelden in de Europese Unie gaat door. De Europese ministers van landbouw zijn hierover tot overeenstemming gekomen tijdens de landbouwraad in Brussel.

Over de voortzetting van het programma is lang gediscussieerd. Zweden, Tsjechië, Nederland, Duitsland, Engeland en Denemarken waren het niet eens dat Europees landbouwgeld werd ingezet voor Europees sociaal beleid.

In het minderbedeelden programma is het mogelijk om voedsel uit de Europese interventievoorraden aan arme mensen te geven. De regeling werd in 1987 ingesteld. De huidige regeling, die in 2007 van kracht werd, maakt het ook mogelijk om voedsel op de vrije markt te kopen, als er in de interventievoorraden onvoldoende beschikbaar is voor het voedselprogramma. De komende twee jaar blijft dit mogelijk, maar het budget van de EU om hierbij co-financiering te geven is fors gedaald. Mede door inzet van Frankrijk gingen de tegenstanders hierdoor toch akkoord met het voorstel.

Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) reageert 'met gemengde gevoelens' op het besluit van de meerderheid. Nederland vindt dat het verstrekken van voedselhulp een sociale taak is die de lidstaten zelf moeten uitvoeren, en niet met EU-geld. "Het positieve nieuws is dat het nu ook over 2 jaar definitief is afgelopen.'' Bleker noemt het akkoord een 'afkoopregeling' voor de landen die de hulp wel wilden voortzetten.

Jaarlijks maken 18 miljoen mensen in twintig lidstaten van de EU gebruik van de voedselbanken.

Of registreer je om te kunnen reageren.