Home

Nieuws

Engelsen willen soepeler pachtregels

Londen – De Engelse National Farmers Union pleit voor het meer flexibel maken van de regels voor het pachten van boerenland.

”Dat geeft boeren meer vrijheid om hun bedrijf te voeren en aan de uitdagingen van de toekomst te voldoen,” aldus voorzitter Peter Kendall tijdens een aan dit onderwerp gewijde conferentie.

”Pachtboeren hebben een fundamentele en kritische rol te spelen in de toekomst van de landbouw,” aldus Kendall. Hij vindt dat de huidige pachtovereenkomsten de betrokken boeren vaak belemmeren bij de verdere uitbouw en ontwikkeling van hun bedrijf. Ook maken de regels het moeilijk voor nieuwkomers om een pachtbedrijf te beginnen of over te nemen.

Het aantal pachtbedrijven in Groot-Brittannië neemt gestaag af omdat veel gemeenten hun pachtbedrijven in de verkoop doen of de grond voor woningbouw of andere doeleinden aanmerken. Veel andere pachters huren hun land en bedrijf van een grootgrondbezitter die vaak niet bereid is voldoende te investeren in de agrarische activiteiten.

De NFU werkt nu samen met de Country Land and Business Association, een organisatie van agrarische en andere plattelandsbedrijven, aan een nieuwe code voor pachtboerderijen. Doel is vooral meer mogelijkheden te scheppen voor samenwerking tussen landeigenaren en boeren ’op een eerlijke, flexibele en belastingefficiënte manier’, zodat ze er ook beiden van kunnen profiteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.