Home

Nieuws

Eerste reacties op rapport Dienst Regelingen positief

Den Haag – LTO is tevreden met de adviezen van Piet Blauw en Marco Korff over verbeteringen bij Dienst Regelingen. De organisatie verwacht dat de problemen daarmee grotendeels kunnen worden opgelost.

Volgens beleidsmedewerker Wiebren van Stralen zijn de aanbevelingen praktisch en effectief. ”Zij hebben de essentiële zaken eruit gepikt”, zegt hij. ”Als met dezelfde voortvarendheid het plan van aanpak wordt doorgezet, denk ik dat het zeker de goede kant uitgaat.”

Eenzelfde reactie geeft Tweede Kamerlid Janneke Snijder (VVD) af. ”Ik ga ervan uit dat Dienst Regelingen deze adviezen opvolgt”, zegt de politica. ”Op die manier kunnen we een grote slag maken.”

Collega Ger Koopmans van het CDA noemt de voorstellen ’interessant’ en hoopt dat deze snel worden doorgevoerd. Hij is echter geen voorstander van het schrappen van natuursubsidies onder de 1.000 euro; hij wil dat de grens bij 500 euro wordt gelegd.

Alle drie vragen zich af waarom de dienst niet in een vroeger stadium zelf op deze ideeën is gekomen; veel van de voorstellen lijken een open deur. ”Het is heel moeilijk gebleken voor Dienst Regelingen om met een kritische blik naar de eigen organisatie te kijken”, zegt Van Stalen. ”Ik hoop dat er op dat vlak iets gaat veranderen in de cultuur en organisatie.”

Op 23 november debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Henk Bleker over Dienst Regelingen en het rapport.

Of registreer je om te kunnen reageren.