Home

Nieuws 418 x bekeken

Een derde landbouwgrond heeft drainage

Heerlen - Steeds meer landbouwgrond wordt kunstmatig ontwaterd met behulp van drainage. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2010 was 33 procent van de landbouwgrond gedraineerd, tegen 14 procent in 2003. De uitbreiding van de drainage vond vooral plaats in de zeekleigebieden. Het combineren van beregenen en draineren komt vooral veel voor in Flevoland, in de Wieringermeerpolder en op Goeree-Overflakkee.

De uitbreiding van de drainage heeft vooral plaatsgevonden in de kleigebieden, omdat kleigrond water beter vasthoudt dan zandgrond, waardoor de natuurlijke afwatering minder is. Forse uitbreidingen waren er in de zeekleigebieden in Groningen en Friesland (langs de Waddenzee en het IJsselmeer), in Flevoland, in de Kop van Noord-Holland en in het zuidwesten van Nederland. Ook in de veengebieden van Friesland en in de zandgebieden van Drenthe werd meer drainage aangelegd.

In de periode 2003-2010 is het totale areaal landbouwgrond met een volledig functionerende drainage met 350.000 hectare toegenomen (+130 procent). De grootste uitbreidingen waren te vinden bij de graasdierbedrijven (+180 procent) en de akkerbouwbedrijven (+140 procent). Van de provincies had Friesland met 70.000 hectare (+265 procent) de grootste toename. De provincie Utrecht had met 650 hectare (+24 procent) de kleinste toename.

In een groot deel van Nederland wordt in de land- en tuinbouw zowel drainage als beregening toegepast. In 2010 kon op meer dan de helft van de bedrijven in Flevoland, in de Wieringermeerpolder en op Goeree-Overflakkee zowel beregening als drainage van landbouwgrond toegepast worden. Vooral in de provincie Flevoland is de laatste jaren veel geïnvesteerd in zowel drainage als beregening. In Groningen, Friesland en het zuidwesten van Nederland ging het vooral om een uitbreiding van de drainage.

Klik hier om te zien of in uw gemeente drainagebuizen zijn aangelegd en/of landbouwgrond beregend wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.