Home

Nieuws

'Deur naar fusie schappen niet dicht met nieuwe PT'

Modernisering van het Productschap Tuinbouw (PT) per april 2012 staat verdere integratie van productschappen niet in de weg.

Productschappen praten nog altijd over modellen voor verdere integratie, stelde PT-voorzitter Agnes van Ardenne maandag. ”Het huidige plan past goed in modellen waarover nu gesproken wordt tussen de schappen. Er is tijd nodig dit verder in te richten. Het PT is straks een compacte eenheid dat zo is aan te haken in een nieuw PBO-huis.”

Volgens Van Ardenne ligt een model met een Productschap Plant en Dier nog op tafel. Eerder kwamen de schappen al overeen ondersteunende taken en uitvoering van medebewindstaken samen te voegen. Het is in deze fase niet duidelijk hoever de schappen zijn met plannen voor verdere integratie. Van Ardenne liet tijdens de persconferentie weten niet tegen zo’n ontwikkeling te zijn. In de huidige moderniseringsplannen zullen heffingen dalen met veertig procent. Als besloten wordt tot verdere integratie kan de besparing nog verder oplopen, stelde ze.

In de plannen voor modernisering van het PT houden de dragende organisaties van teelt en handel vast aan de kerntaak duurzaamheid, met daarbij innovatie en arbeid. Het kabinet wil dat schappen zich bezig houden met voeding, groen en gezondheid, maar ook plantgezondheid en fytosanitaire zaken. Het PT stoot algemeen marktonderzoek en productpromotie af.

Volgens Van Ardenne is voldoende onderbouwd dat in een sector met overwegend kleine bedrijven taken op gebied van duurzaamheid, innovatie en arbeid ook collectief dienen te worden uitgevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.