Home

Nieuws 318 x bekeken 2 reacties

Deel tuinders krijgt gelijk in werkvergunningszaak

Eindhoven – Zes telers hebben gelijk gekregen in hun zaak tegen UWV Werkbedrijf over tewerkstellingsvergunningen.

De tuinders maakten bezwaar omdat het UWV weigerde vergunningen af te geven voor Bulgaars en Roemeens personeel.

Het UWV heeft de zaken onderzocht en geconcludeerd dat er op moment van aanvraag onvoldoende geschikt personeel voorhanden was. Het zou gaan om geoefend werk, aldus het UWV.

Advocatenkantoor Maes-Staudt, dat zestien telers begeleidt in hun bezwaarprocedure, zegt verbaasd te zijn door de reactie van het UWV. Het heeft namelijk eveneens acht bezwaren van tuinders ongegrond verklaard. Dat het UWV toegeeft dat er niet altijd geschikt personeel voorhanden is, staat bovendien haaks op eerdere verklaringen.

In oktober moest minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerdiscussie erkennen dat de resultaten van het UWV om personeel te leveren teleurstellend zijn. In de eerste helft van 2011 wist het UWV slechts 57 werknemers geplaatst te krijgen bij tuinbouwbedrijven.
Onder de zaken die gegrond zijn verklaard, bevinden zich fruittelers, een boomkweker en een plantenkweker. In één geval moet nog een uitspraak volgen. Ook zijn er enkele telers die van hun bezwaar hebben afgezien.

De situatie is volgens Staudt opmerkelijk en brengt het UWV in een lastige positie, nu een hoger beroep wordt voorbereid. De eerste stukken zijn inmiddels bij de rechtbank ingediend.

De insteek van de procedure is tweeledig. De rechter zal zich voor het eerst buigen over de Europese standstill-bepaling (de bepaling dat lidstaten hun toelatingsbeleid niet strenger mogen maken dan het in het verleden was). Een andere klacht die de telers bij de rechtbank neerleggen, heeft te maken met schending van het nationaal recht. Volgens Staudt is er in strijd gehandeld met het vertrouwensbeginsel en is niet voldaan aan de motiveringsplicht door het UWV.

De betrokken partijen hebben er bij de rechter op aangedrongen om een versnelde procedure te voeren. ”Het is in ieders belang dat er snel duidelijkheid komt”, aldus Staudt. Als er een versnelde procedure komt, kan er al een uitspraak zijn voor het nieuwe seizoen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jpk


  vd kamp leeft op arbeid in de middeleeuwen
  fnv hetzelfde

 • no-profile-image

  jpk


  vd kamp leeft op arbeid in de middeleeuwen
  fnv hetzelfde

Of registreer je om te kunnen reageren.